Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?
Anne Babalar için Özel Bilgiler
GELİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Gelişim hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir.
Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.
Gelişimde bir sıra vardır.
Gelişim baştan ayağa doğrudur. Çocuk önce başını tutmayı sonra oturmayı ardından yürümeyi öğrenir.
Gelişim içten dışa doğrudur. Çocuk önce nesneye uzanır, onu elleriyle kavrar daha sonra parmaklarını kullanmaya başlar.
Gelişim genelden özele doğrudur. Çocuk önce büyük kas kontrolünü ya da sonra küçük kas kontrolünü kazanır (önce ellerini kullanmayı daha sonra kalem tutmayı öğrenir)
Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.
Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür. Herhangi bir gelişim alanının aksaması diğer alanları da olumsuz etkileyebilir.
Gelişim devamlılık gösterir, yaşam boyu devam eder.
HANGİ BECERİLERİ NASIL MATERYALLERLE DESTEKLEMELİYİM?
Aşağıda paylaşılan beceri alanları ve ilgili materyalleri birer öneri niteliğindedir. Çocuğunuz için oyuncak- materyal seçerken sizlere yol gösterebilir. Hangi yaş grubu olursa olsun çocuğun etrafında çok fazla oyuncak bulunması gereğinden fazla uyaran alması anlamına gelir. Oyuncakları daha küçük gruplara ayırarak 2-3 haftalık periyodlarda değişim sağlayarak çocuğunuzun karşısına çıkarabilirsiniz. Alışverişe gittiğinizde çocuğunuzun pek çok oyuncağı aynı anda istemesi normal bir davranış olabilir, ancak bunu sınırlayabilmek için seçenekleri 2-3’e indirip içlerinden birini tercih etmesi için yönlendirebilirsiniz. Böylece hem çocuğunuzun kendi tercih hakkına saygı duymuş, hem de aşırı tüketime ve sınırsızlığa bir engel koymuş olursunuz.

SANAT BECERİLERİ:
Çizim ve boyama araç- gereçleri
Üç boyutlu ürünler (kil, oyun hamuru, ahşap, dokuma)
Artık materyallerle kolaj
Boya çeşitleri
Çeşitli ebatlarda fırçalar, kalemler
Kum

İLETİŞİM BECERİLERİ
Figürler (hayvan- insan vb)
Kuklalar
Kuklalı kitaplar
Oyuncak telefonlar
Oyuncak bebek

MÜZİK- RİTM BECERİLERİ
Çeşitli dillerde şarkılar
Marakas
Ksilefon- Metalofon
Çelik Üçgen
Zil
Kastanyet
Artık materyallerle oluşturulan ritm aletleri (Marakas vb)

BÜYÜK KAS GELİŞİMİ
Arabalar
Bloklar
Legolar
İp atlama ve ip oyunları
Oyuncak Bowling
Top
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TEMEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
BÜYÜK GRUP (5 yaş)
Büyük yaş grubu çocukları öz- kontrol ve öz- bakım becerileri konusunda bağımsız hareket edebilir.
Öz-güven becerilerini çeşitli yollarla ifade edebilirler.
Yaşıtları ile rekabet içinde olmayı severler.
Yaşıt öğrenimi ve model alma belirgin özellikleri arasındadır.
Kuralları takip edebilirler ve kurallara uymamanın doğuracağı sonuçlardan haberdardırlar.
Halen somut düşünme dönemindedirler.
Mantık ve muhakeme becerileri iyi bir düzeye gelmiştir.
İlköğretime hazırlık aşamasında oldukları için okuma- yazmaya hazırlık, matematiksel işlemler, sayılar ve kavramlar ile ilgili çalışmalar ilgilerini çekmektedir.
Oynadıkları oyunlar artık daha uzun süreli, detaylı ve kurallıdır.
Mizah ve espri anlayışı gelişmeye başlar
Duygusal olarak hassas oldukları bir dönem yaşarlar ancak mantıklı açıklamalar yapıldığında durumu kabullenmekte sıkıntı çekmezler.

ORTA GRUP (4 yaş)
Fiziksel aktivite ve beceriler ön plandadır,
Oldukça enerjiklerdir
Kız ve erkek çocuklar hemcinsleri ile oynamayı daha çok tercih ederler
Cinsiyet algısı belirginleşmiştir
Problem çözme becerileri, inisiyatif kullanma, kendi sınırlarını görme, sorgulama, soru sorma özellikleri ön plandadır
Hayali arkadaşlıklar, bazı kaygı ve korkuların görülebildiği bir dönemdir
Orta grupta bulunan çocukların oyuncak, malzeme ve materyaller seçimleri ve kullanımları sosyal- duygusal gelişimleri açısından önemli bir role sahiptir.
Alıcı dil ve ifade ediş becerileri hızla ilerleyen kelime dağarcıkları ile birlikte oldukça iyi düzeydedir

KÜÇÜK GRUP (3 yaş)
Benmerkezci dönemdedirler
Dil gelişimleri oldukça hızlıdır
Sosyal iletişimin ve arkadaşlık kurmanın adımlarını atarlar
Ne? Neden? Ne zaman? Ne için? Nereden? Gibi soruları sıklıkla sorarlar
Soyut kavramlar ve kelimeleri merak etmeye başlar
Cinsiyetlerinin temel özelliklerini anlamaya başlarlar
Tuvalet eğitimini kazanırlar
Hayal güçlerini çok aktif kullanırlar
Öz bakım becerilerinin çocuk tarafından daha bağımsız şekilde gerçekleştirildiği bir yaş dönemidir.
ÇOCUĞUM İÇİN NASIL OYUNCAKLAR TERCİH ETMELİYİM?
Cinsiyeti takdir eden ama ayrımcılığa teşvik etmeyen
Farklılıkları anlatan ama önyargı uyandırmayan
Destekleyen, motive eden, cesaretlendiren ama zorlamayan
Eğlendiren, geliştiren, rekabet ettiren ama hırslandırmayan
Heyecanlandıran, teşvik eden ama şiddete yöneltmeyen
ÇOCUĞUMUN YAŞ DÖNEMİNE UYGUN NASIL KİTAPLARI TERCİH ETMELİYİM?
Çocuğunuz için;
Resimleri net, anlaşılır, eğer metin varsa onunla uyumlu
Baskı kalitesi yüksek
Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun
Dil- yazım kurallarına uygun
İfade bozukluğu olmayan
Kavram kargaşasına yol açmayan
Direkt mesajlar içermeyen
Çocukta korku, kaygı, endişe uyandırmayan kitaplar seçmenizi öneriyoruz.

KÜÇÜK GRUP
Temel kavram kitapları
Resimli hikaye kitapları
Kukla, 3 boyutlu materyal, renk, doku, ses içeren kitaplar

ORTA GRUP
Masal- Hikaye kitapları
Kavram Kitapları
Çocuğun ilgi ve merakına yönelik bilgilendirici kitaplar
Etkinlik kitapları

BÜYÜK GRUP
Masal- Hikaye kitapları
Kavram Kitapları
Çocuk ansiklopedileri
Seri kitaplar, dergiler ve yayınlar