Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?
Eğitim Modeli

Küçükşeyler Anaokulları, proje yaklaşımından esinlenerek, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktadır.


Özgün Eğitim Modeli
Sadece Küçükşeyler Anaokullarında bulacağınız programın temel özellikleri şunlardır:
Bilim ve sanat temellidir.
Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsatlar tanır.
Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdir.
Üzerinde çalışılan proje direkt olarak gözlenebilen bir konudur.
Proje konuları, yaşamın içinden seçilir.
İlk elden keşfetmenin yolları vardır.
Bölgesel ve kültürel farklılıklara karşı duyarlıdır.
Çocukları gerçek yaşam koşullarına hazırlar.
Okulda öğrenilenlerle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı anlamlı hale getirir.
Bilginin oluşumunda işbirliğine dayalı çalışma ortamları kurulmasını sağlar.
Sosyal iletişim becerilerinin artmasına destek olur.
Problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.
Çocukların farklı disiplinler arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlar.
Çocuğun kendi okuluna veya topluma katkıda bulunması için fırsatlar oluşturur.
Sanat Projelerimiz
'Sanatla Öğrenme' bakış açısını yansıttığımız, çocukları dünya çapında kabul görmüş sanat eserleriyle tanıştırdığımız ve yalnızca Küçük Şeyler Anaokulları'na özgü, ses getiren çalışmalarımızdan biridir.
Bu zamana kadar yaptığımız sanat projelerimizin isimleri şu şekildedir:
Dali'ye Bir de Buradan Bakın
Seçilen 3 Dali tablosu çocukların gözünden yorumlandı ve yeniden oluşturuldu.
Quilling Sanatı ile Van Gogh
Seçilen 3 Van Gogh eseri Quilling sanatı kullanılarak yorumlandı.
Konuşan Portreler
Monalisa, Beethoven ve Frida portreleri çocuklar tarafından konuşturuldu.
Picasso’nun Yüzleri ile Renklerin Mozaiği
Picasso’nun 3 eseri, mozaik sanatı ile birleştirildi ve büyük duvarlar giydirilerek dev tablolar oluşturuldu.
Etkinliklerimiz
Küçükşeyler Anaokullarında uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır. Küçükşeyler Anaokulları her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer.
Düşünme Becerileri
Çocuklarda dikkat, plan yapma, problem çözme, soru sorma, karar verme gibi düşünme becerilerinin geliştirildiği çalışmalardır.
Akıl Oyunları
Okul psikologları liderliğinde yapılan akıl oyunları çalışmaları çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitici zekâ oyunlarıdır.
Duyusal-Motor / Manipulatif Etkinlikler
Duyularla öğrenme ve keşfetmenin ön planda tutulduğu çalışmalarla çocuklarda duyuların aktif olarak kullanılması ve geliştirilmesini hedefliyoruz.
GEMS (Great Explorations in Math and Science)
GEMS (Great Explorations in Math and Science) materyalleri Fen ve Matematik çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılır.
Okuma-Yazmaya Hazırlık
İlkokula hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların günlük yaşantılarının bir parçası haline getirdiğimiz, ses farkındalığı, yazı farkındalığı, sözcük dağarcığı, dinlediğini anlama ya da ifade etme gibi becerileri desteklediğimiz çalışmaların bütünüdür.
Oyunla Öğrenme
“Oyun çocuğun en önemli işidir” felsefesini benimseyen bakış açısıyla sene boyunca yaş gruplarının oyun gelişimi özelliklerine göre aylık projeler kapsamında planlanan oyunlar programımızın temelini oluşturur.
Sanat
Çocukların dünyaya daha farklı bir gözle bakmaları için fırsatlar yarattığımız, onlarda kendiliğinden var olan yaratıcı bakış açısının devamlılığını sağladığımız çalışmalardır.
Araştırıyorum - Öğreniyorum
Çocukların belki de ilk kez duydukları kelime ve kavramları, ailelerin de katılımı ile araştırdıkları ve öğrendikleri çalışmalardır.
Eşik Atlama
Hazırlık grubu çocuklarımızın okullarımızda kurulan bir kapının eşiğinden atlayarak ilkokula uğurlandığı çok özel bir çalışmadır.
Küçükşeyler Uçurtması Nerede?
Çocukların farklı şehir ya da ülke dışı gezilerini, fotoğraflarıyla birlikte arkadaşlarına anlattığı etkinliğimizdir.
Göster - Anlat
Çocukların okul ve ev yaşantıları arasındaki köprüyü oluşturan en temel çalışmalarımızdan biri olup, çocuklarımızın yaşamlarındaki somut bir nesneyi sınıfta akranlarına anlatarak gösterdiği etkinliğimizdir.
100. Gün
Okullarımızda, 100 gündür birlikte olmanın, arkadaş olmanın, birlikte oyun oynamanın mutluluğunu paylaştığımız en özel çalışmalarımızdan biridir.
Yabancı Dil Eğitimimiz
Küçükşeyler Anaokullarında yarım gün İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır. Program, Küçük Şeyler Anaokullarına özgü olup, kendi okullarımız için özel olarak hazırlanan bir yabancı dil eğitim programdır.
Hedeflerimiz
 • Çocukların anadilini öğrendiği süreçte, öykü, oyun ve dramalarla hazırladığımız doğal ortamlarla öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor, çocukların anadilini öğrenir gibi İngilizce’yi öğrenmesini sağlıyoruz.
 • Günlük yaşamda konuşma ve anlamaya dayalı bir İngilizce program ile çocukların sonraki eğitim yaşantılarında yabancı dilin sorun olmaktan çıkmasını sağlıyoruz.

İngilizce Eğitim Programı

Hikaye Temelli Öğrenme Yöntemi (Literature-Based Curriculum) ile,

 • Dünya çapında bilinen ve klasikleşmiş, çok sayıda dile çevrilmiş, hem görsel hem de içerik yönünden yüksek standartlara sahip İngilizce öykü kitaplarını kullanırız.
 • Hikâyedeki olay örgüsü, görseller ve karakterler İngilizce’de yeni kavramları öğrenme sürecimizde önemli bir role sahiptir.
 • Çocuklarımızın birer dünya insanı olarak yetişmeleri için her ay bir dünya ülkesini seçer ve o ülkeye özgü etkinlik ve oyunlarla programı zenginleştiririz.
Kullandığımız Öğrenme Araçları
Çocuklarımızın ilgilerine, dil seviyelerine ve gelişim özelliklerine göre;
İngilizce hikâye ve masal kitapları, dramalar, şarkılar, tekerlemeler ve dijital öğrenme araçlarını kullanıyoruz.
Günlük İngilizce Program Akışı
 • Circle Time (Sohbet çemberi ile güne başlangıç)
 • Music and movement (Beden hareketleriyle dahil olunabilen şarkılar)
 • Stories and Me (Etkileşimli hikaye okuma saati)
 • Story Comprehension Studies (Dinlediği hikayeyi anlama çalışmaları)
 • Arts & Crafts (Hikaye ile ilişkili bir sanat etkinliği)
 • Outdoor Games (Bahçede oynanan bir oyun ile kapanış)


Veli Bilgilendirme Araçları
Küçükşeyler Anaokulları veli iletişimine yüksek önem vermektedir. Çocukların günlük süreçleri anlık olarak özel mobil uygulamamız ile velilerimize iletilir.
Akademi’den Ailelere Notlar: Her eğitim döneminin başında Akademi ve Küçükşeyler Anaokulları işleyişi ile ilgili yapılan veli bilgilendirme dokümanıdır.

Aylık Veli Bilgilendirme: Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak projenin ve proje kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili hazırlanan veli bilgilendirme dokümanıdır.

Haftalık Veli Bilgilendirme: Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaların günlük olarak özetlendiği veli bilgilendirme dokümanıdır.

Yemek Listesi: Akademi tarafından okullarla paylaşılan, çocuklarımızın beslenme düzenlerinin de tıpkı diğer süreçlerde olduğu gibi ortak bir dil ile yürütüldüğü sistemdir.

Veli Bülteni: Okullarımızda o ay içinde yapılan okul ve sınıf etkinlikleri ile ilgili eğitsel yaşantılar hakkında velilere bilgi vermek amacıyla hazırlanan, fotoğraf ve görsellerle zenginleştirilmiş dokümanlardır.

Özel Durumlar İçin Veli Bilgilendirme Yazıları: Okullarımızda velilerimizin bilgilendirilmesi gereken özel konular için Akademi ya da ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan dokümanlardır.

Akıllı Telefon Uygulaması: Android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu aplikasyon hizmetimiz ile bütün velilerimizin ortak ve hızlı bilgi edinmesini amaçlayan uygulamadır.

Veli Memnuniyet Anketi: Her sene Nisan ayında Küçükşeyler Anaokulları velilerinin katılımı ile yapılan sonuçlarının titizlikle analiz edildiği ve değerlendirildiği bir çalışmadır. Bu anket çalışması, okulların işleyiş ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
Küçükşeyler Anaokullarında "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre temel amaçlarımız şu şekilde sıralanmaktadır;
Genel İlkeler
Tüm çocuklara yönelik çalışmalar yapmak
Bireyin bir bütün olarak gelişmesini önemsemek
Çocukların sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmalarını önemsemek
Bireysel farklılıkları dikkate almak ve saygı göstermek
Gizlilik ilkesini ve mesleki etik kurallarını ön planda tutmak
Rehberlik ve psikolojik hizmetlerin sürekli olmasını gözetmek
Hizmet Kategorileri
Öğrencilere yönelik çalışmalar
Ailelere yönelik çalışmalar
Öğretmenlere yönelik çalışmalar
Kurumun gelişmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları
Kullanılan Araçlar ve Yöntemler
Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar
Test, ölçek ve envanterler
Grup çalışmaları
Oyun
Aile işbirliği
Genel Hizmetler
Öğrencileri tanıma çalışmaları yapmak
Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini gözlemlemek, değerlendirmek ve desteklemek
Öğrencilerin gelişimsel, eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek üzere, güvenilir ve bilimsel test ve envanterler uygulamak.
Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak
Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak
Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak
Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak
Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak
Ölçme Değerlendirme Süreçlerimiz
Küçükşeyler Anaokullarında çocuğun günlük yaşantısındaki her veri onu tanımak ve anlamak için kullanılır. Sonuç değil süreç odaklı bir ölçme-değerlendirme sistemi ile kullandığımız araçlar şunlardır:
Gelişim - Öğrenme Dosyaları
Özgün eğitim programımız kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme standartları, grup öğretmeni tarafından her çocuk için bireysel olarak hazırlanır ve dönem sonlarında verilir.
Küçükşeyler Biyografisi
Çocuğun, okula başladığı günden yılsonuna kadar geçirdiği dönemi, yine onun ürünleri, çalışmaları, fotoğrafları ve gelişim sürecini gösteren tüm dokümanlarıyla anne-babalara anlatan, bireysel olarak yapılan bir sunumdur.
Gözlem Formları
Grup öğretmenleri ve psikologlar tarafından çocukların hem bireysel hem de sınıf olarak gelişim düzeylerini takip etmek ve sapmaları önceden fark edebilmek için farklı gelişim alanını kapsayan kriterlerle yapılan detaylı gözlemlerdir. Her çocuğun bütün olarak gelişimsel resmini ortaya çıkarmayı hedefler.
Andaç
Çocuğun diğer arkadaşlarının gözünden, resimler ve sözler aracılığı ile anlatımını içeren, yılsonunda yapılan bir uygulamadır.
Portfolyo
Çocukların, anne ve babalarına kendi gelişim ve öğrenme süreçlerini somut öğrenme çıktılarıyla anlattıkları sunumlardır.