Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
Kayıt İçin Formu Doldurabilirsiniz
NEDEN
KÜÇÜK ŞEYLER
ANAOKULLARI?
PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN FARKI
O sadece öğrencilerinin değil, Türkiye'nin hocası.
Çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinciyle,
bu sorumluluğu keyifle ve başarıyla çalışmaya
devam ediyoruz.
EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
FELSEFEMİZ

• Çocuklarda öğrenmenin sosyal etkileşim ve iletişim örgüsü içinde, onlar için anlamlı ve yaratıcı deneyimlerde ve çocukların öğrenme sürecini ve içeriğini etkilediği durumlarda gerçekleştiğine inanıyoruz.

• Çocuklar için hazırladığımız öğrenme ortamlarında yaşamın içinden konularla merak duygularını körüklüyor ve sordukları soruları birinci dereceden deneyimlerle keşfetmelerini sağlıyoruz.

• Çocuklara kazandıkları yaşam becerilerini deneyimleyecekleri ortamlar ve fırsatlar sunuyor, bu deneyimlerin sürekliliğini destekliyoruz.

• Gün boyu doğayla, akranlarıyla, ve yetişkinlerle etkileşim içinde olmalarını sağlıyoruz.

devamı
EĞİTİM PROGRAMIMIZ
• Küçük Şeyler Anaokulları okul öncesi eğitim programı Proje yaklaşımı ve PASS Teorisi temel alınarak hazırlanmıştır.

Proje yaklaşımı, çocukların aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel işlemleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren;
akademik sosyal ve yaşam becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

• Çocukların, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar.

• Çocuklar hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde işbirliği içinde akranları ile çalışma imkanı bulurlar.

Pass Teorisi (Bilişsel Temelli Öğrenme Yaklaşımı) bilişsel temelli öğrenme olarak da adlandırılan bu yaklaşım beynin işleyişindeki dört temel yapıyı ele alır (Planlama, Dikkat, Ardıllık ve Eşzamanlılık). Bu yaklaşım ile;

• Çocukların planlama, dikkat, ardıllık ve eşzamanlılık bilişsel düzeyleri uygun etkinlikler aracılığı ile desteklenir.

• Çocukların kendileri için anlamlı, üretici ve yaratıcı deneyimlerle öğrenmelerini sağlıyoruz.

devamı
HAFTALIK/AYLIK ETKİNLİKLERİMİZ
• Küçük Şeyler Anaokullarında uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır.

• Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır.

• Küçük Şeyler Anaokulları her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer.

• Çok geniş yelpazede, ay boyunca süren etkinlik örnekleriyle çocuklar için öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasına özen gösterilmektedir. Aşağıdaki etkinlik türleri bir haftaya ve aya dengeli bir şekilde dağıtılmaktadır.

• Görsel Okuma
• Problem Çözme
• Kodlama
• Denge-Hareket
• Kum-Su
• Fen Etkinlikleri
• Matematik Etkinlikleri
• Sanatla Buluşma
• Küçük Şeyler Mutfağı
• Alan Gezisi-Konuk Çağırma
• Duyularla Keşif
devamı
KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULLARINA
ÖZEL UYGULAMALAR
• Oryantasyon
• Araştırıyorum-Öğreniyorum
• Küçük Şeyler Uçurtması Nerede?
• Göster-Anlat
• 100. Gün Uygulaması
• Kitap Günü
• Eşik Atlama
devamı
İKİNCİ/YABANCI DİL EĞİTİMİ
• Çocuklarımızı yeni bir dille tanıştırıyor, onların birer dünya insanı olarak yetişmesini sağlıyoruz.
• Her ay farklı bir hikaye ile yola çıkıyor, yeni bir dili bu hikayeler aracılığı ile deneyimliyoruz.
Yabancı Dil programımız;

• Öykü temelli öğrenme modelinden esinlenerek, Dünya çapında kabul görmüş, klasikleşmiş, ödül almış, çocukların gelişim düzeylerine uygun, hem görsel hem de içerik yönünden en yüksek standartlara sahip İngilizce öykü kitapları kullanılarak uygulanır.

• Türkçe programdaki proje başlığı da öykü temelli program modeline entegre edilerek, çocukların genel akıştan kopmadan, yeni bir dil kazanımı sağlanmış olur.

devamı
VELİLERLE İLETİŞİM

• Anne-Baba Eğitimleri: Her yıl Üstün Dökmen Akademi'sindeki uzmanlar tarafından anne baba eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler Akademinin ve okulun ortak takvimi doğrultusunda planlanmaktadır.

• Aylık Veli Bilgilendirme: Ayın başında, ay içerisinde yapılacakların anlatıldığı dokümandır.

• Haftalık Veli Bilgilendirme: Hafta boyunca uygulanacak etkinliklerin günlere bölünerek detaylı şekilde açıklandığı dokümandır.

• Aylık Veli Bülteni: Ay boyunca neler yapıldığını ve veliye önerilerin yer aldığı, çocukların etkinlikler esnasında çekilen fotoğrafların okullar tarafından eklenerek ailelerle paylaşıldığı doküman Yukarıda paylaşılan bu temel dokümanların velilere ulaştırılması konusundaki takibin okullar tarafından yapılması gerekmektedir.

• Akıllı Telefon Uygulaması: Öğretmenler çocukların günlük yaşantılarını, velilerimizle akıllı telefon uygulaması aracılığı ile paylaşmaktadır.

• Aile Katılımı: Velilerimiz eğitim programınızın akışı dâhilinde meslekleri tanıma, mutfak etkinliklerine katılma vb. çalışmalarda okulumuza davet edilir. Çocuklarımızla birlikte faaliyet yaptıkları, sınıf ortamını paylaştıkları, kendilerinin aktif olduğu bir gün geçirmeleri sağlanır.

• Aylık Yemek Listeleri: Çocuklarımızın günlük kalori ihtiyacını karşılayacak yemek menüleri genel merkez tarafından tüm okullarla paylaşılmıştır.

devamı
İLETİŞİM
Posta Cad. Yamaç Çıkmazı Sok. No:16
Villa 7 Bahçeşehir / İstanbul
0212 608 08 41 - 42
bahcesehir@kucukseyler.com.tr
https://bahcesehir.kucukseyler.com.tr/
© 2020 Küçük Şeyler Anaokulları Tüm hakları saklıdır.